Lezingen in de serie Overgangen in het onderwijs

  • Overgangen in het Onderwijs: De transitie naar de basis school
  • Overgangen in het Onderwijs: De overgang naar het voortgezet onderwijs
  • Overgangen in het Onderwijs: De overgang naar een nieuwe school
  • Lezingen over Transities in het Leven kunnen worden ontwikkeld.

Samenvatting: Tijdens de lezingen in de ´Overgangen in het Onderwijs´ serie wordt eerst stilgestaan bij een goede definitie van transitie. Daarna wordt beschreven wat de kenmerken zijn voor de betreffende overgang (basis school, V.O., nieuwe school). Er wordt ruime aandacht besteed aan het gevoel van veiligheid; een goede werkbare definitie, de ontwikkeling daarvan en het gevoel van veiligheid als voorwaarde om te leren. Kwetsbaarheid en weerbaarheid komen ook aanbod, evenals factoren van gewenning en het bevorderen van stabiliteit. Omdat overgangen processen zijn, in tegenstelling tot momentopnames, wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan verschillende eenheden van tijd en de invloed daarvan op het gewenningsproces.

Voor wie? Ouders van kinderen die (binnenkort) over zullen gaan naar (een nieuwe) school, leerkrachten en andere personen die zich professioneel richten op opvang, onderwijs en ontwikkeling van (jonge) kinderen. Doorgaans kan het invoeren of inzetten van activiteiten om overgangen te ondersteunen en versoepelen het beste geschieden tot wel 8 maanden vóór de daadwerkelijke overstap. Maar ondersteuning tijdens overgangen kan zelfs tot enkele weken (of zelfs maanden) daarna effectief worden ingezet. Dit betekent dat het plannen van een lezing eigenlijk het hele jaar door kan, omdat het onderwerp al snel actueel kan zijn.

Doel van de Lezing: Het doel van de lezing is om bewustzijn over wat er met onze kinderen gebeurt tijdens (grote) overgangen te verhogen. Daarbij wil ik graag ouders, leerkrachten en andere betrokkenen (in opvang, onderwijs en ontwikkeling) ondersteunen in het faciliteren van geleidelijke overgangen.

Lezing op maat: Afhankelijk van de doelgroep van de lezing kunnen praktische suggesties worden gedaan over ondersteunen van kinderen tijdens overgangen in het onderwijs. Ook is het mogelijk om oefeningen te ontwikkelen om concepten gemakkelijk te laten internaliseren. Indien wenselijk is het mogelijk om de lezing ook anderszins aan te passen op de specifieke behoeftes van het publiek.

Informatie: Voor meer informatie over de inhoud van de lezing, het ontwikkelen van een seminar op maat of het maken van een afspraak kunt u mij een bericht sturen via het contactformulier. Lecture series: Transitions in Education

  • Transitions in Education: The Transition to Primary School
  • Transitions in Education: The Transition to High School
  • Transitions in Education: The Transition to a New School
  • Lectures in specific Life Transitions can be developed.

Summary: I begin the lectures in the ´Transitions in Education´ series by providing a good working definition of ´transitions´. Subsequently, I describe the main characteristics of the relevant transition (Primary school, High school, or a new school). One of the most important concepts in understanding transitions is ´sense of security´ of which I will provide a definition, explain the development thereof and address sense of security as a prerequisite to learning. The notions of vulnerability and resilience will also be discussed in this context, as well as factors of adjustment and supporting stability. Because transitions are processes in time, as opposed to snapshots in time, extensive attention will be paid to different units of time and their influence on adjustment.

Target groups: Parents of children transitioning to (a new) school, teachers and other (early) education professionals. Implementations of practices designed to smooth transitions are often best initiated up to 8 months prior to actual (new) school entrance, though support even up to several weeks or months after the change can ease transitions. This means that, because transitions stretch over extended periods of time, lectures/seminars can easily be planned through out the year.

Purpose of the lectures: To increase awareness about what happens to children during (major) transitions and to provide support to parents and (early) education professionals in facilitating smooth transitions.

Customizing presentations: Depending on the target audience, practical suggestions can be made as to how to support children during their transitions. It is also possible to develop exercises to facilitate easy internalization of complex concepts or to otherwise adapt seminars to meet the needs and requirements of the audience, if so desired.

Information: For more information about the content of the lectures, developing a custom seminar to suit your situation or if you would like to make an appointment, please fill in the contact form.