Optimal Learning Consultancies

Gedurende ons hele leven zijn wij in ontwikkeling. Als we jong zijn, ligt hier heel duidelijk de nadruk op, maar later in ons leven, bijvoorbeeld wanneer wij in transitie zijn of omdat wij worstelen met veranderende wensen, behoeftes en/of verwachtingen, zijn wij ook bezig met onze ontwikkeling. De omgeving is echter niet altijd erop gericht om dit proces te ondersteunen. Scholen zijn vaak niet voldoende geëquipeerd om kinderen te ondersteunen in hun (volledige) ontwikkeling doordat ze alleen een vast programma aan bieden. In de zoek tocht naar wat nu bij jou past kan de werk of studie omgeving ook beperkend zijn, evenals een promotietraject. Vaak is het belangrijk om buiten je eigen gangbare paden te kijken, om hierin te kunnen vorderen. Het kan dan prettig zijn om ondersteuning te krijgen om de persoon weer terug te brengen in ´persoonlijke ontwikkeling´, kijkend specifiek naar jouw behoeften, en begeleiding in het zoeken naar voor jou(w) (kind) passende alternatieven.

Bij Optimal Learning Consultancies streef ik ernaar om jong, oud, en alles daar tussen in, te begeleiden in het optimaliseren van hun leer en ontwikkelingstrajecten. Dat kan de vorm nemen van persoonlijke (onderwijs) begeleiding, individuele curriculum ontwikkeling, coaching, of trainingen. De individu staat bij mij centraal en vormt daarbij het belangrijkste referentiekader van waaruit gehandeld wordt.

Raphaela M. Carrière, Ph.D.

People are continuously developing during their entire lifetime. This is most obvious and greatly emphasized for children. However, when in transition, when confronted with choices that may impact our lives greatly (such as what subject to study, dealing with a post-graduate research environment or a career change) or when struggling with changing needs, desires and expectations, we are also in the process of developing. The environments in which we function may not necessarily be conducive, let alone fully equipped, to support our progress. For example schools often merely offer a fixed program that has little to do with individual learning needs, and one can question if children are thus supported in their development. Many professional settings are not designed to optimize personal (professional) development either. In fact they can even be limiting and constraining, particularly because the paths you may need to take, may stray too far off from what you are used to or what is expected of you. Having a partner to help bring the person back into´personal development´ may be a welcome support, helping to identify personal (professional) needs and searching for fitting alternatives for you or your child.

At Optimal Learning Consultancies I aim to support young and old in optimizing their learning trajectories, be it at (primary) school, choice of subject, or the realm of personal and professional growth. Personal guidance, tailored curriculum development, coaching  or training are possible ways in which I can help. Either way, the individual is the central figure in this process and thus forms his/her own frame of reference in change.

Raphaela M. Carrière, Ph.D.